สมัครสมาชิก

เพื่อดาวน์โหลดรูปภาพจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

สมัครสมาชิก

ภาพ กิจกรรม เทศกาล และงานประเพณีที่ถ่ายทอดเอกลักษณ์ วัฒนธรรม และ ประเพณี ที่แสดงออกถึงความเป็นไทย เช่น งานเย็นทั่วหล้า มหาสงกรานต์ เทศกาลสีสันแห่งสายน้ำ มหกรรมลอยกระทง งานแห่เทียนพรรษา เป็นต้น

ภาพงานแสดงดนตรีและศิลปะ ซึ่งมีการจัดอย่างต่อเนื่อง และ เป็นที่นิยมในระดับสูง เช่น งานพัทยา อินเตอร์เนชั่นแนลมิวสิคเฟสติวัล งานบอลลูนนานาชาติ งานแข่งเรือยาว ภาพแหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติ โบราณสถาน และ วัดวาอารามที่สวยงาม  เป็นต้น

ภาพงานแสดงกีฬาและนันทนาการในประเทศไทย เช่น งานมหกรรมไหว้ครูมวยไทยโลก เป็นต้น

ภาพอื่นๆที่ไม่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมหลัก เช่น ภาพทิวทัศน์ หรือ บรรยากาศที่สวยงาม